Month: July 2022

Wayang kulit, Budaya Indonesia Terkenal se-dunia and Confirm by UNESCO

Wayang merupakan sebahagian daripada warisan budaya Indonesia.Wayang merupakan salah satu seni budaya yang menonjol di antara banyak karya budaya lain. Selain itu, dalam persembahan wayang terdapat lakonan, bunyi, muzik, pidato, kesusasteraan, lukisan, seni ukir, dan juga seni simbol. Sedangkan Wayang mempunyai kepelbagaian di Indonesia. Salah satunya ialah wayang kulit. Kemudian, siku diperbuat daripada tanduk kerbau …